تازه های تست روانشناسی

نور واقعی درون خود را کشف کنید!(تست روانشناسی)

مجموعه: تست روانشناسی تست روانشناسی شخصیت   از طریق این تست روانشناسی، نور واقعی درونتان را کشف کنید با کمک این تست شما نور واقعی خود را پیدا می کنید که شما را در جهان خاص می کند و باعث می شود شما تأثیر مثبتی بر اطرافیانتان داشته باشید. هر …

توضیحات بیشتر »

این تصاویر شخصیت شما را مشخص می کند!

مجموعه: تست روانشناسی تست روانشناسی و شخصیت شناسی با نگاه کردن به تصاویر   تست روانشناسی تصویری، کشف شخصیت پنهان  تست های روانشناسی که با تصویر انجام می شود می تواند حقایق جالبی درباره خودتان و افراد اطرافتان به شما ارائه کند. با این وجود دلیلی وجود ندارد که آن …

توضیحات بیشتر »

ماهیت درونی خود را با این تست روانشناسی بشناسید

مجموعه: تست روانشناسی یکی از کارتها را انتخاب کنید تا ماهیت درونی خود را بشناسید   کارتی را انتخاب کنید که ماهیت واقعی شما را نشان دهد؟ در اینجا شما میتوانید با انتخاب یک کارت به ماهیت واقعی خود پی ببرید و با قدرت و شادی نهفته در خود آشنا …

توضیحات بیشتر »

یک سیب را انتخاب کنید و با ویژگی های شخصیتی و ذهنی خود آشنا شوید

مجموعه: تست روانشناسی تست شخصیت سیب برای ارزیابی ویژگی های ذهنی افراد است   تست شخصیت شناسی با سیب   تست شخصیت در واقع ابزاری برای ارزیابی ویژگی های ذهنی و شخصیتی است. باور و اعتقادات افراد به این گونه تست ها متفاوت است ، اما ما اینگونه تست ها را به …

توضیحات بیشتر »

یک چشم را انتخاب کنید و اسرار پنهان خود را بشناسید

مجموعه: تست روانشناسی با تست روانشناسی چشمی می توان به برخی از ویژگی های خودمان آگاهی پیدا کنیم   تست روانشناسی : چشمی که انتخاب می کنید نشان می دهد که واقعا چه آدمی هستید! بسیاری از ما حتی ویژگی های اولیه شخصیت خودمان را هم نمی دانیم، با پرس …

توضیحات بیشتر »

تست شخصیت: چه چیزی می بینید چهره از روبرو یا نیم رخ

مجموعه: تست روانشناسی با توجه به تصویر می توانید با احساسات و شخصیت خود آشنا شوید   آیا مرد در نمای روبرو قرار دارد یا نیم رخ؟ همه مردم عادات خاص خود را دارند، برخی هنگام استرس ناخن های خود را می جوند، برخی همیشه دیر می کنند و همه …

توضیحات بیشتر »