ضخامت برش لیزر در انواع فلزات صدرا لیزر (4)

ضخامت برش لیزر در ادامه اشکال فلزات – صدرا لیزر
برش لیزر آهن

انسجام : یک پرتو به رابطه فی مابین اجزای الکترونیکی و مغناطیسی امواج الکترومغناطیسی اطلاق می شود . لیزر هنگامی منسجم در ادامه حیث گرفته می شود که اجزای مغناطیسی و الکترونیکی همتراز باشند.

برش لیزر آهن

نداشتن آلودگی صوتی: در ادامه اکثری از روشهای برش به خاطر به کارگیری از ابزار براده برداری نظیر تیغه، مته و شعله، آلودگی صوتی تولید می شود اما برش لیزر اندک صداست و صدای آن آزار دهنده نیست. ​Data has ​be en created by G SA Content G enerator  DE MO​.

عدم ایجاد پیلیسه و مرحله برش تمیز: برش لیزری در ادامه اکثر اوقات موردها حاشیه برش صاف و تمیز به وجود می آورد و ضمناً به خاطر عدم به کارگیری از ابزار براده برداری، پیلیسه ایجاد نمی شود، اما در ادامه مواقعی نظیر برش لیزری آلومینیمم ممکن هست پیلیسه ایجاد شود.

پرتوهای لیزری پراش زیاد کمتری دارا هستند و همین به این مضمون‌ هست که شدت و اقتدار کمتری را در ادامه مسیر خویش از برش لیزر آهن چهاردانگه دست می دهند. تلاش دستگاه برش لیزر به همین شکل هست که نخست اشعه لیزری از هد دستگاه بر بر روی جسمی که قصد برش یا این که حکاکی آن را داریم تابیده میشود.

در ادامه مواقعی که اضطراری هست رخنه برش ناچیز باشد و تلورانسهای ابعادی سختگیرانه هست برش لیزری بهترین آیتم است. کپلر کمبل کارل ریموند پوپر و کارناپ در ادامه پایانهاى تلاشهاى فکرى خود به همین نحله متعلق بودند یا این که از پرورندگان همین نوع تفکر به شمار مى رفتند.

معناى همین صحبت همین هست که از همین پس تمامى ویژگیها و خویهاى فیزیکى و آناتومیک تلاشها و تکاپوهاى زیستى و بیولوژیکى مغز روان و دیگر دستگاهها و سامانه هاى موجود زنده در ادامه این جهان ساخته و ساماندهی مى شود و صحیح این معنی سازندگى و ساختن هست که مسأله آفرینش را پیش مى آورد و میدان بحران را نمایان مى سازد.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.