نگاهی به عروسک های بومی روستای «اردبیلیک» قزویناردبیل روستایی نزدیک به شهر قزوین 10 سال است که در ساخت عروسک های سنتی و بومی در بین مردم استان و کشور شهرت دارد. از خود محافظت می کنند.Source link

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.