هر آنچه باید درباره جرم و مجازات «سرقت» بدانیم

[ad_1]

در مورد سرقت نیز قانون مجازات اسلامی با سارقان سخت گیرانه و شدید است و همان طور که سارق اسلحه به دست می گیرد و با خشونت دزدی می کند، قانون نیز با او برخورد خشونت آمیز دارد.

به گزارش ایسنا، طبق ماده 267 قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از سرقت مال متعلق به دیگری.

قانون دو نوع اصلی سرقت را جرم دانسته است: سرقت «محدود» و سرقت «تعزیری».

سرقت به سرقتی گفته می شود که مجازات آن را شرع تعیین می کند و سپس از شرع در قانون مجازات اسلامی درج می کند. تعیین جرم و مجازات در برخی از مجازات ها بر اساس نظر قاضی نیست، بلکه در همان جرم و مجازاتی که در شرع تعیین شده، قاضی مکلف است در صورت احراز جرم، آن مجازات را اعمال کند.

حد سرقت دارای 14 شرط است که در صورت احراز این شرایط مرتکب جرم سرقت مرزی به مجازات محکوم می شود. این شرایط در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است.

طبق ماده 268 قانون مجازات اسلامی، سرقت در صورتی مستوجب تمام شرایط زیر است:
الف- اشیای مسروقه مشمول مالیات قانونی می باشد.
ب- مال مسروقه روی حرز باشد.
ج- دزد دشنام می دهد.
د- سارق مال حرز را می برد.
ه- دشنام دادن به حرز و دزدی سرّ است.
ج- سارق پدر یا جد پدری مالک مال نباشد.
ز- ارزش مال مسروقه در موقع اخراج حرز معادل چهار و نیم سکه طلا باشد.
ح- اموال مسروقه اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف عمومی نباشد.
ط- دزدی در قحطی انجام نشود.
د- صاحب مال باید سارق را در مرجع قضایی تحت تعقیب قرار دهد.
د- صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نمی بخشد.
الف- مال مسروقه قبل از اثبات سرقت نباید تحت تصرف مالک باشد.
ز) مال مسروقه قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در نمی آید.
ز- مال مسروقه، مال مسروقه یا توقیفی نیست.

* پول دزدیده شده باید طبق شرع و قانون مشمول مالیات شود. مثلاً سرقت مشروبات الکلی به دلیل اینکه ارزش قانونی ندارد مال محسوب نمی شود و سرقت محسوب نمی شود.

* در صورت سرقت، مقدار پول سرقت شده باید در حرز باشد. یعنی مال باید در جایی باشد که عرفا از سرقت مصون باشند. به عنوان مثال، هنگامی که شما طلا را در یک خزانه ذخیره می کنید، آن را یک خزانه تعویذ در نظر می گیرند. دزد باید این حرز را زیر پا بگذارد و به اصطلاح به حرز توهین کند. مثلاً قفل گاوصندوق را بشکنید یا از دیوار بالا بروید.

* دزدی که شامل توهین به مقدسات و مال دزدی است باید در خفا انجام شود. دزدی را حدی می دانند که در زمان قحطی و خشکسالی رخ نداده باشد. ضمناً در مورد سرقت به حدی تلقی می شود که سارق مالک پدر یا جد پدری نباشد. اموال مسروقه نباید دارایی منافع عمومی یا وقف عمومی یا دولتی باشد.

*صاحب مال مسروقه باید از سارق به مراجع قضایی شکایت کند و مال مفقود شده سارق را نبخشیده باشد.

* مال مسروقه قبل از اثبات سرقت به دست مالک نرسید. اگر مال به صاحبش برسد، دزدی دیگر حد و مرز نیست. اما اگر سارق مال را بدون رسیدن به مالک به محل اصلی خود برگرداند، سرقت همچنان محدود است.

جریمه سرقت چیست؟

در مجازات‌های جزئی، هر بار که فرد مرتکب آن می‌شود، مجازات شدیدتر می‌شود تا اینکه اگر برای بار چهارم مرتکب همان جرم شود، در نهایت اعدام می‌شود. مجازات سرقت در ماده 278 ق.م.ا پیش بینی شده است.

طبق ماده 278 قانون مجازات اسلامی آستانه سرقت به شرح زیر است:
الف- ابتدا چهار انگشت دست راست سارق را از نوک آن جدا کنید تا انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در حالت دوم، پای چپ سارق را از ته کاسه می برند، به طوری که نیم پله باقی می ماند و کمی از محل مسح می ماند.
ج- در مرحله سوم حبس ابد است.
د ـ در مرتبه چهارم اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1- در صورتی که سارق قطع شده نباشد حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.
تبصره 2- در مورد بند (ج) این ماده و سایر زندان‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نمی‌شوند، در صورتی که مأمور در اجرای حکم توبه کند و مقام معظم رهبری آزادی وی را صلاح بدانند، خواهد بود. با عفو شما از زندان آزاد شد. مقام معظم رهبری نیز می توانند مجازات خود را به مجازات دیگری تبدیل کنند.

“مجازات سرقت”

در صورتی که سرقت واجد هیچ یک از شرایط چهارده گانه سرقت در ماده ۲۶۸ قانون مجازات نباشد، سرقت تعزیری محسوب می شود.

انواع مختلفی از سرقت وجود دارد که به طور کلی به سرقت ساده و سرقت واجد شرایط تقسیم می شود.

سرقت ساده همان تعریف سرقت است، اما سرقت تشدید به دلیل شدیدتر بودن مجازات ها به دلیل زمان، مکان، کمیت یا کیفیت خاص سرقت، مانند سرقت شبانه، سرقت، سرقت در مواقع بحرانی همراه است. ، سرقت آب، گاز، برق و تلفن، سرقت بانک و صرافی، سرقت مسلحانه و….

مجازات سرقت تشدید کننده تعزیر در ماده 651 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

بر اساس ماده 651 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که سرقت، سرقت همه جانبه نباشد و دارای هر پنج شرط باشد، مرتکب به حبس از پنج تا بیست سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
1- سرقت شبانه صورت گرفته است.
2. دو یا چند دزد وجود دارد.
3. یک یا چند نفر از آنها سلاح های مرئی یا مخفی حمل می کردند.
4. از دیوار بالا رفت یا حرز را شکست یا از کلید دروغین استفاده کرد یا عنوان یا یونیفورم کارمند را به خود گرفت و یا بر خلاف حقیقت خود را کارمند دولت دانست یا جایی که در آن ساکن است یا آماده زندگی است. یا وظایفش .
5. هنگام دزدی شخصی را مورد آزار و اذیت یا تهدید قرار داده اند.
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند به شرح زیر است:
1- انواع سلاح گرم مانند تفنگ و نارنجک.
2- انواع سلاح سرد مانند قمه، شمشیر، چاقو، چاقو بوکس و چنگال.
3- انواع سلاح سرد اعم از خنجرهای معمولی رایج در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
4- انواع سلاح های شکاری شامل تفنگ ساچمه زنی، ساچمه زنی برای بیهوشی حیوانات و تفنگ ساچمه ای برای شکار آبزیان.

چگونه از دزد شکایت کنیم

سرقت هر چه باشد، ابتدا باید به کلانتری بروید و دزدی را گزارش دهید. سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و سرقت را گزارش دهید. پس از بررسی شکایت شما و دلایل و پیوست های پرونده، دادستان آن را به دادگاه ارسال می کند و سارق به مجازات می رسد.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.