تشکیل کارگروه تخصصی بررسی گسل های فعال. اورژانس ملی


رئیس گروه ساینتولوژی پژوهشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران تشکیل کارگروه تخصصی ترک های فعال را یک اورژانس ملی دانست و گفت: زلزله از طریق ترک های فعال رخ می دهد. بنابراین برای جلوگیری از خسارات ناشی از زلزله و اطمینان از هزینه بهینه مقاومت در برابر زلزله، ابتدا باید گسل ها را شناسایی و میزان فعالیت اغتشاشات را مشخص کرد.

دکتر مرتضی فتاحی در گفت وگو با ایسناوی با اشاره به نیاز مبرم به پرکردن نقشه ترک های فعال ایران قبل از ساخت و ساز بعدی، توضیح داد: سوالی مطرح شد. از طرفی جرم پردیسان را به عنوان اتهام پنهانی مطرح کرد. به همین دلیل است که اخیراً محل این شکاف ها بر روی نقشه ترک های تهران به صورت یک خط فرعی نشان داده شده است. این ترک ها نقش مهمی در تحلیل خطر زلزله در شهر تهران دارند. بنابراین قبل از هر ساخت و ساز جدید باید عملکرد این گسل ها مشخص شود.

تشکیل کارگروه تخصصی بررسی گسل های فعال.  اورژانس ملی

رئیس گروه علوم پژوهشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفت: در 40 سال گذشته حدود 15 زمین لرزه ویرانگر به بزرگی 6 و نیم ریشتر در ایران رخ داده است که هر کدام می تواند زلزله بزرگی باشد. : ساخت در برابر زلزله. توانبخشی نیاز به پول دارد. بنابراین باید بدانیم که ساخت و سازها و ساختمان ها در برابر زلزله و بهینه سازی هزینه ها چقدر بزرگ و فشرده است.

دکتر فتاحی گفت: زلزله ناشی از ترک های فعال است و باید به فعالیت آنها توجه شود. سپس یک نقشه دقیق از خطاهای فعال ایجاد کنید. سپس منطقه بندی و کدگذاری. سپس شروع به ساخت سازه ها و سازه ها می کنیم.

وی گفت: در ارتباط با زلزله و ترک های فعال در ایران از سوی سازمان ها، مراکز و نهادهای مختلف کارهای مهم و ارزشمندی انجام شده است، اما در مورد هر مورد توسط گروهی جداگانه تحقیقاتی انجام شده است. و این موارد جوابگوی نیازهای کشور نبوده است.» و گاهی اوقات این موضوع به اندازه کافی روشن نبود. سازمان زمین شناسی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، تحقیقات راه مرکزی، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زیر نظر وزارت علوم و زیر نظر سایر مراکز زیر نظر وزارتخانه ها و شهرداری ها.

رئیس گروه پژوهشی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت توان مالی، تجهیزاتی و تخصصی و جلوگیری از موازی کاری، استفاده بهینه از تمامی فرصت های موجود در کشور ضروری و ضروری است. برای سازماندهی این مطالعات در قالب یک کارگروه تخصصی ملی. به عبارت دیگر، تحقیق باید به صورت سازمان یافته انجام شود.

وی در خصوص کارگر ماهر توضیح داد: نیاز مبرمی به برنامه مدون و مدیریت پر جریان است تا از تمامی نیروهای متخصص و ابزار مناسب برای ساماندهی این مهم در کشور استفاده شود. لذا پیشنهاد می شود بلافاصله کارگروه تخصصی بررسی عیوب فعال با حضور نمایندگان کلیه نهادهای ذیربط زیر نظر مدیریت ارشد تشکیل شود.

رئیس گروه پژوهشی پژوهشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران در خصوص تعریف و کاربرد پهنه بندی و کدگذاری بیان کرد که بسته به نقش زلزله، پهنه بندی یا پهنه بندی، تقسیم مناطق جغرافیایی به سطوح مختلف است. پاسخ به زلزله نقشه پهنه‌بندی لرزه‌ای بر اساس شتاب متغیر حرکات قوی زمین و برای چرخه‌های بازگشت مختلف است و شامل پهنه‌بندی بسیار زیاد، زیاد، نسبتاً زیاد، متوسط، نسبتاً کم و کم خطر است. یعنی مشخص می شود که آیا می توان روی این گسل ساخت و ساز انجام داد و در چه فاصله ای از تخریب، چه ساختمانی می توان ساخت. سپس کدگذاری برای ساخت و ساز انجام می شود، یعنی قوانین حاکم بر طراحی، ساخت، بازسازی و تعمیر انواع سازه ها. کدها حداقل الزامات ساختار را برای ایمن بودن کافی برای جمعیت تعریف می کنند.

به گزارش ایسنا، نقشه فوق برگرفته از مقاله نظری و همکارانش (1389) / حمید نظری، ژان فرانسوا ریتز، رضا سلامتی، علیریزو شهیدی، حسن حبیبی، منوچهر قرشی، علی ریزو کریمی باوندپور است. (2010). تفاوت بین شکاف ها و سواحل: ماهیت ویژگی های کهریزک، ری شمالی و جنوبی در دشت تهران (ایران)

انتهای پیام/Source link

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.