ترجمه زبان فرانسه

معرفی رشته زبان فرانسه مقدمه امروزه “کسی که توان خواندن و نوشتن را دارد.” پاسخ مناسبی برای سؤال “فرد باسواد کیست؟” نمی باشد. دنیای با شتاب و با تحرک رو به پیش امروز که در آن بسیاری از مفاهیم، متحول Read More

ترجمه، تعریف ترجمه و پیشینه ترجمه و مقایسه زبان ها

ترجمه   برگردان میان زبان‌های گوناگون صنعت و هنر ترجمه یا برگردان کار درک و تفسیر موضوعات، معانی، و مفاهیم پدید آمده در یک زبان (زبان مبدأ)، و سپس انتقال، معادل‌یابی و بازسازی آنها در زبانی دیگر (زبان مقصد) را بر عهده می‌گیرد. مترجمان Read More