ترجمه مقالات علمی به سرعت و با کیفیت بالا ممکن است برای دانشجویانی که نیازمند ترجمه این مقالات می باشند امکانپذیر نباشد، با توجه به اینکه بسیاری از این مقالات توسط گروه “فوری ترجمه” از قبل ترجمه گردیده اند، امکان تهیه ترجمه فارسی مقالات علمی با سرعت بالا فراهم گردیده است.