ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات علمی با سریع و با کیفیت، ترجمه انواع متن، کتاب، مقاله، کاتالوگ، و … از کلیه زبان ها به زبان فارسی و همچنین ترجمه تخصصی به زبان انگلیسی