جهت دسترسی به اطلاعات علمی به روز، اخبار و مقالات علمی که به زبان انگلسی می باشد نیاز هست که ترجمه این متون به سرعت و کیفیت مناسب در اختیار ما قرار گیرد. گروه “فوری ترجمه” با کمک شبکه بزرگ مترجمین این امکان را فراهم نموده که ترجمه فارسی این متون به سرعت و کیفیت بالا در اختیار ما قرار گیرد.